cashcat

Chính sách bảo mật

Ngày có hiệu lực:  20 tháng 5 năm 2019.

Cashcat (danh xưng này có thể hiểu gồm: "chúng tôi", "chúng ta" hoặc "của chúng tôi")  vận hành trang web cashcat.ph (dưới đây xin gọi là "Dịch vụ").

Trang này thông báo cho bạn những chính sách của chúng tôi về việc thu thập, sử dụng và cung cấp dữ liệu cá nhân sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, cũng như những chọn lựa mà bạn đã liên kết với dữ liệu. 

Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn nhằm mục đích cung cấp và cải thiện Dịch vụ. Bằng việc sử dụng Dịch vụ, bạn đang đồng ý cho việc thu thập và sử dụng thông tin theo chính sách này. Trừ phi có những quy định khác, các điều khoản được sử dụng trong Chính sách quyền riêng tư này có cùng ý nghĩa như trong Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi. Có thể truy cập từ địa chỉ:  cashcat.vn 

Việc thu thập và sử dụng thông tin

Chúng tôi thu thập một số loại thông tin khác nhau cho các mục đích khác nhau nhằm cung cấp và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi đến người dùng. 

Các loại dữ liệu được thu thập gồm: 

Dữ liệu cá nhân

Trong khi sử dụng Dịch vụ, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin định danh cá nhân nhất định có thể được sử dụng để liên hệ hoặc nhận dạng bạn ("Dữ liệu cá nhân"). Thông tin định danh cá nhân có thể bao gồm nhiều loại, nhưng không giới hạn ở những thông tin sau đây:

 • Địa chỉ thư điện tử (email).
 • Họ và tên. 
 • Số điện thoại.
 • Địa chỉ nhà.
 • Cookies và Usage Data.

Dữ liệu sử dụng (Usage Data)

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về cách Dịch vụ được truy cập và sử dụng ("Dữ liệu sử dụng"). Dữ liệu sử dụng này có thể gồm các thông tin như:  Địa chỉ giao thức Internet từ máy tính của bạn (như địa chỉ IP), loại trình duyệt mạng, phiên bản trình duyệt, các trang Dịch vụ của chúng tôi bạn truy cập, thời gian và ngày bạn truy cập, thời gian sử dụng những trang đó, định danh thiết bị duy nhất và dữ liệu chẩn đoán phát hiện khác.

Tracking & Dữ liệu cookie

Nhằm  theo dõi hoạt động trên Dịch vụ của mình và giữ một số thông tin nhất định, chúng tôi sử dụng Cookies và các công nghệ theo dõi tương tự. 

Cookies là các file tài liệu có lượng dữ liệu nhỏ có thể bao gồm một nhận dạng ẩn danh duy nhất. Cookies được gửi đến trình duyệt của người dùng từ một trang web và được lưu trữ trên thiết bị. Tracking (Các công nghệ theo dõi) được sử dụng là tín hiệu, thẻ, tập lệnh nhằm thu thập và theo dõi thông tin, đồng thời cải thiện và phân tích Dịch vụ của chúng tôi.

Bạn có thể điều chỉnh trình duyệt từ chối tất cả những cookie hoặc cho phép cookie được gửi hay không. Tuy nhiên, nếu không chấp nhận cookie, bạn không thể sử dụng một số phần của Dịch vụ. Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách quản lý cookie trong Hướng dẫn sử dụng Trình duyệt Cookie.

Những ví dụ về Cookies chúng tôi sử dụng:

 • Session Cookies (Cookies phiên). Chúng tôi sử dụng Session Cookies để vận hành Dịch vụ.
 • Preference Cookies (Cookies ưu tiên). Chúng tôi sử dụng Preference Cookies để ghi nhớ tùy chọn bạn ưa dùng và những cài đặt khác nhau.
 • Cookie bảo mật (Security Cookies). Chúng tôi sử dụng Cookie bảo mật cho việc bảo mật.

Sử dụng dữ liệu

Cashcat sử dụng dữ liệu thu thập được cho các mục đích khác nhau gồm:

 • Cung cấp và duy trì hoạt động của Dịch vụ.
 • Nhằm  thông báo cho bạn về những thay đổi về dịch vụ của chúng tôi.
 • Nhằm cho phép bạn thực hiện được các tính năng tương tác của Dịch vụ của chúng tôi khi bạn chọn.
 • Nhằm cung cấp thông tin cho việc chăm sóc và hỗ trợ khách hàng.
 • Nhằm cung cấp việc phân tích hoặc thông tin có giá trị để chúng tôi có thể cải thiện Dịch vụ.
 • Nhằm  theo dõi việc sử dụng Dịch vụ.
 • Nhằm phát hiện, ngăn chận và giải quyết các vấn đề kỹ thuật  phát sinh. 

Việc chuyển dữ liệu

Thông tin của bạn, bao gồm Dữ liệu Cá nhân, có thể được chuyển đến - được duy trì – trên những máy tính nằm ngoài bang, tỉnh, quốc gia hoặc khu vực thuộc quyền chính phủ tuyên bố, nơi luật bảo vệ dữ liệu có thể khác với các nơi bạn sống. 

Nếu bạn đang sống bên ngoài Philippines và chọn cung cấp thông tin cho chúng tôi, xin ghi nhớ rằng chúng tôi chuyển dữ liệu (bao gồm Dữ liệu cá nhân)  sang Philippines và xử lý chúng tại đó.

Việc bạn nhất  trí với Chính sách quyền riêng tư này đi theo sau việc bạn gửi thông tin thể hiện sự nhất trí đối với việc chuyển đó.

Cashcat sẽ thực hiện một cách hợp lý tất cả các bước cần thiết để đảm bảo rằng dữ liệu của bạn được xử lý an toàn và tuân thủ Chính sách bảo mật này. Việc chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho một tổ chức hoặc một quốc gia chỉ xảy ra trừ phi có các biện pháp kiểm soát thích hợp bao gồm bảo mật dữ liệu của bạn và thông tin cá nhân khác. 

Tiết lộ dữ liệu

Yêu cầu pháp lý

Cashcat có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn nếu tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm mục đích:

 • Tuân thủ theo nghĩa vụ pháp lý.
 • Nhằm bảo vệ  quyền hoặc tài sản của Cashcat.
 • Nhằm ngăn chặn hoặc điều tra các hành vi sai trái có thể liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ.
 • Nhằm bảo vệ sự an toàn cá nhân của người dùng Dịch vụ hoặc cộng đồng
 • Nhằm  bảo vệ việc chống lại trách nhiệm pháp lý.

Bảo mật dữ liệu

Đối với chúng tôi bảo mật dữ liệu của bạn rất quan trọng. Nhưng xin nhớ rằng không có phương thức truyền tải qua Internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào là an toàn 100%. Dù chúng tôi cố gắng sử dụng những phương tiện thương mại cần thiết  để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của chúng. 

Các nhà cung cấp dịch vụ

Chúng tôi có thể sử dụng các công ty và cá nhân là bên thứ ba để tạo điều kiện cho Dịch vụ của chúng tôi ("Những Nhà cung cấp dịch vụ"),  họ thay mặt chúng tôi cung cấp Dịch vụ. Để thực hiện các dịch vụ liên quan đến Dịch vụ hoặc hỗ trợ chúng tôi phân tích cách mọi người sử dụng Dịch vụ.

Khi thực hiện các nhiệm vụ các bên thứ ba này chỉ có quyền truy cập vào Dữ liệu Cá nhân của bạn thay mặt chúng tôi và họ có nghĩa vụ không tiết lộ hoặc sử dụng cho bất kỳ mục đích khác nào.

Phân tích

Chúng tôi có thể sử dụng Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba cho việc  theo dõi và phân tích việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, gồm: 

 • Google.
 • Facebook.

Việc liên kết đến các trang web khác

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa những liên kết đến những trang web khác chúng tôi không điều hành quản lý. Nếu bạn nhấp vào liên kết của họ, bạn sẽ bị chuyển hướng đến trang web của bên thứ ba đó. Chúng tôi mạnh dạn khuyên bạn nên xem lại Chính sách quyền riêng tư của mỗi trang web bạn truy cập.

Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc hoạt động của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ bên thứ ba nào.

Quyền riêng tư của trẻ em

Dịch vụ của chúng tôi không giải quyết bất cứ người nào dưới 18 tuổi (là đối tượng "Trẻ  em").

Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ bất kỳ người dưới 18 tuổi. Nếu bạn là cha mẹ, người giám hộ nhận thấy con cái đã cung cấp Dữ liệu Cá nhân cho chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Các bước xóa thông tin sẽ được thực hiện khỏi máy chủ nếu chúng tôi nhận ra đã thu thập Dữ liệu Cá nhân trẻ em mà không có sự đồng ý của phụ huynh.

Những thay đổi với chính sách bảo mật 

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách bảo mật theo thời gian. Và sẽ thông báo cho bạn bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng nội dung về Chính sách bảo mật mới trên trang này.

Chúng tôi sẽ cho bạn biết qua thư điện tử (email) hoặc bằng thông báo nổi bật trên Dịch vụ của chúng tôi trước khi việc thay đổi có hiệu lực. Và cập nhật  Ngày có hiệu lực  ở ngay phần đầu nội dung về Chính sách bảo mật.

Chúng tôi khuyên bạn nên thường xuyên xem lại Chính sách quyền riêng tư này định kỳ để nắm bắt kịp thời mọi thay đổi. Thay đổi về Chính sách quyền riêng tư này có hiệu lực khi chúng được đăng trên trang này.

Liên hệ chúng tôi

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách quyền riêng tư này, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi:

Bằng cách truy cập trang này trên website của chúng tôi: https://cashcat.vn/privacy/