cashcat

điều khoản và điều kiện

Điều khoản

Bằng việc truy cập trang web tại địa chỉ http://cashcat.vn, bạn đang đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản sử dụng dịch vụ, tất cả luật và quy định hiện hành, đồng ý có trách nhiệm tuân thủ mọi luật pháp hiện hành. Nếu không nhất trí với bất kỳ điều khoản nào, bạn bị cấm sử dụng hoặc truy cập trang web. Những tài liệu trong trang web của chúng tôi được bảo vệ bởi luật bản quyền và nhãn hiệu được bảo hộ bởi luật sở hữu trí tuệ hiện hành.

Giấy phép sử dụng

Cá nhân được cấp quyền tạm thời tải xuống một bản sao tài liệu (thông tin hoặc phần mềm) trên trang web của Cashcat để  sử dụng phi thương mại. Đây là việc cấp giấy phép, không phải nhượng quyền sở hữu, đồng thời theo giấy phép này bạn không được thực hiện các hành vi sau:

  • Sửa đổi hoặc sao chép các tài liệu;
  • Sử dụng các tài liệu cho bất kỳ mục đích thương mại hoặc cho bất kỳ hoạt động trưng bày nào ở nơi công cộng (dù mục đích thương mại hoặc phi thương mại);
  • Cố gắng dịch ngược hoặc đảo ngược bất kỳ phần mềm nào có trên trang web của Cashcat;
  • Loại bỏ mọi dấu vết bản về quyền hoặc ký hiệu độc quyền khác khỏi tài liệu; hoặc là
  • Chuyển tài liệu cho cá nhân khác hoặc "tái sử dụng" tài liệu trên máy chủ bất kỳ khác.

Giấy phép này sẽ tự động chấm dứt nếu bạn vi phạm bất kỳ quy định trong số này và có thể bị Cashcat chấm dứt bất cứ lúc nào. Khi chấm dứt việc xem các tài liệu hoặc khi chấm dứt giấy phép này, bạn buộc phải hủy mọi tài liệu bạn đã tải xuống cho dù  chúng  ở dạng điện tử hay là bản in.

Từ chối

Những tài liệu trên trang web của Cashcat được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng”. Cashcat không đảm bảo, không có ý kiến cho nên từ chối và phủ nhận tất cả các đảm bảo phát sinh khác. Nhưng không bao gồm các ý kiến đảm bảo điều kiện thương mại, phù hợp cho một mục đích cụ thể, không hay vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Hơn nữa, Cashcat không bảo đảm hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến tính chính xác, đến khả năng kết quả hoặc độ tin cậy thông qua việc sử dụng các tài liệu trên trang web của mình. Liên quan đến các tài liệu đó. Hay trên bất kỳ trang web nào được liên kết với trang web của chúng tôi.

Giới hạn

Trong bất cứ trường hợp nào, Cashcat hoặc nhà cung cấp sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào (trừ thiệt hại do mất dữ liệu hoặc lợi nhuận, hoặc do gián đoạn kinh doanh) phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng tài liệu trên trang web của Cashcat. Thậm chí trường hợp Cashcat hoặc đại diện ủy quyền của Cashcat đã được thông báo bằng lời nói hoặc văn bản về khả năng thiệt hại đó. Bởi vì một số phạm vi quyền hạn không cho phép các giới hạn về các bảo đảm ngụ ý, hoặc các giới hạn trách nhiệm đối với các thiệt hại do hậu quả hoặc những sự cố ngẫu nhiên. Những hạn chế này có thể không áp dụng cho bạn.

Độ chính xác của tài liệu

Các tài liệu xuất hiện trên trang web của Cashcat có thể gặp những lỗi kỹ thuật, lỗi chính tả hoặc về hình ảnh. Cho nên Cashcat không cam đoan bất kỳ tài liệu nào trên trang web của mình là chính xác, đầy đủ, đúng thời điểm hiện tại. Cashcat có thể thay đổi các tài liệu hiện có trên trang web bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Tuy nhiên Cashcat  không thực hiện bất kỳ cam kết nào về cập nhật những tài liệu.

Liên kết

Cashcat không phê duyệt tất cả các trang web được liên kết đến trang web của chúng tôi và không chịu trách nhiệm về nội dung của tất cả  trang web như vậy. Việc liên kết này không được chứng thực bởi Cashcat. Việc sử dụng bất kỳ trang web được liên kết như vậy đều xảy ra nguy cơ đối với chính người dùng.

Sự  thay đổi

Cashcat có thể sửa đổi các điều khoản dịch vụ trang web bất cứ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Bằng việc sử dụng trang web này, bạn đang đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản dịch vụ của phiên bản hiện tại này.

Luật chi phối

Các điều khoản và điều kiện này được điều chỉnh và nhận thức theo luật pháp của Philippines. Bạn không thể huỷ bỏ phục tùng quyền hạn từ cơ  quan pháp lý của các tòa án ở bang hoặc địa phương đó.